Memorare Prayer

Memorare

Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided.

Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful.

O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy hear and answer me. Amen.

Memorare Pledge

I pledge to pray Memorares each day for the growth of our parish family as a vibrant source of Christian life.

ACORDAOS

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!

Que nunca se ha sabido de nadie que buscando vuestra protección e implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado.

Animado por esta confianza, a Vos acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante Vuestra presencia soberana.

¡Oh Madre de Dios! no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén.

Promesa de Acordaos

Prometo rezar Acordaos cada día para que nuestra familia parroquial crezca como una fuente vibrante de vida Cristiana.

Memorare

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. 

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen  

Zobowiązuję się

Zobowiazuję się odmawiać modlitwę Memorare razy dziennie w intencji rozwoju naszej parafialnej rodziny jako centrum życia chrześcijańskiego.